Dating pamagat ng pambansang awit ng pilipinas

Posted by / 17-May-2017 18:14

Over the years, several English versions came into use.On February 12, 1998, Republic Act № 8491 codified the Filipino lyrics, abandoning use of the Spanish and English versions.Dahil dito, marami silang mga bantayog na mang-aawit, manunulat, manunugtog, kompositor, at pintor.Kilala si Julian Felipe sa kanyang tugtugin o kompositiong "Himno Nacional Filipino." Ipinalikha sa kanya ni Heneral Emilio Aguinaldo ang makabayang musikang ito para sa kalayaan ng bansa.Si Cecile Licad naman ay isang tanyag na piyanista sa buong mundo. Isa siya sa magagaling na Pilipinong iskolar sa musika na pinag-aral sa Estados Unidos.Nanalo na siya sa ilang paligsahang pandaigdig sa pagtugtog ng piyano.May malaking kahalagahan ang sinig at kultura sa buhay ng bawat Pilipino.Kinagigiliwan nilang umawit, sumayaw, tumugtog, sumulat, at gumuhit.

Una itong tinugtog ng bandang San Francisco De Malabon sa araw ng pagpapahayag ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898.

Unang ipinarinig ang tugtuging ito noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite.

Iyan ang pinagbatayan ng kasalukuyang pambansang awit. Ang iba pang mga kinatha niya ay ang mga sumusunod: My Native Land," "Motherland," "Bituing Marikit," at "National Heroes Day." Mayroon din kilalang biyulinista. Natutuo siya ng biyulin mula sa kanyang ama nang siya ay pitong taong gulang pa lamang.

Under the American period, the Flag Act of 1907 prohibited the public display of flags, banners, emblems, or devices used by revolutionaries in the Philippine–American War. Under the Commonwealth, Commonwealth Act № 382, approved on September 5, 1938, officially adopted the musical arrangement and composition by Julián Felipe as the national anthem.

The Spanish lyrics were translated into Tagalog beginning in the 1940s, with the current Filipino version from 1956 undergoing a slight revision in the 1960s.

dating pamagat ng pambansang awit ng pilipinas-9dating pamagat ng pambansang awit ng pilipinas-16dating pamagat ng pambansang awit ng pilipinas-4

Kinuha siya ni Heneral Aguinaldo bilang isang piyanista at kompositor.

One thought on “dating pamagat ng pambansang awit ng pilipinas”

  1. Others are free full blown chatrooms, where you can chat with a variety of people before asking them for a private webcam conversation. CAM 2 CAM CHATROOMS DESCRIPTION: This one is absolute gold!